Uprava i Nadzorni odbor

Uprava

Jasmin Spahić
Predsjednik Uprave

Jasmina Dobrača
Član Uprave

Enver Lemeš
Član Uprave

Sanja Primorac Brkić
Član Uprave

Nadzorni odbor

Arndt Nikolai Röchling
Predsjednik

Aleksei Mikhailov
Zamjenik predsjednika

Ermin Nuhić
Nezavisni član

Elvir Čizmić
Nezavisni član

Wolfgang Errath
Član

Petar Grujić
Član

Cosette Kuhs
Član

Odbor za reviziju

Béla Czigony
Predsjednik

Jovo Vilendečić
Zamjenik predsjednika

Polina Danilova
Član

Mirza Ožegović
Član

Alida Selimović
Član (shodno čl. 58(3) Zakona o bankama FBiH ) / (ovlašteni revizor)

 

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo

Bankarstvo od kuće bez dodatnog šetanja

Više
 Western Union

Western Union

Transfer novca za samo nekoliko minuta na neku od lokacija u preko 200 zemalja

Više
 Zamjenski kredit

Zamjenski kredit

Objedinite sve obaveze u jednu

Više
 Zdravstvena osiguranja

Zdravstvena osiguranja

Cijeni svoje zdravlje

Više