Zamjenski kredit

Režiraj svoj kredit

Pregled uslova

  • rok otplate od 6 mjeseci do 120 mjeseca
  • iznos kredita od 3.000 KM do 50.000 KM
  • paket osiguranja RŽO/CPI uz atraktivne premijske stope
  • kamatna stopa već od 5,49% fiksna/promjenjiva* 
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) 8,49%**
  • Kredit je u ponudi bez i sa valutnom klauzulom (EUR), više informacija kod vašeg bankara

*Tokom prve 3 (tri) godine otplate kredita, računajući od dana kada su novčana sredstva isplaćena, nominalna kamatna stopa je fiksna. Nakon isteka navedenog perioda, pa sve do konačne otplate kredita, nominalna kamatna stopa je promjenjiva. Promjenjiva nominalna kamatna stopa, sastoji se od fiksnog i promjenjivog elementa kamatne stope koja se utvrđuje na osnovu 12-mjesečnog Euribora kao referentne kamatne stope, a koji se objavljuje od strane Evropskog instituta na Novčana Tržišta (European Money Markets Institute - www.emmi-benchmarks.eu).

**Efektivna kamatna stopa (EKS) je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu kamatu, naknadu za administraciju kredita i trošak pribavljanja mjenice. EKS iz izdvojene ponude obračunat je po nominalnoj kamatnoj stopi od 5,49% na rok otplate od 36 mjeseci i iznos kredita 50.000 KM sa pripadajućim troškovima.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Kratkoročni nenamjenski kredit

Kratkoročni nenamjenski kredit

Brzo rješenje za kratkoročne finansijske potrebe

Više

Sberbank platna Pika Kartica

Kartica kojom plaćate na rate gdje i kad god poželite, širom svijeta 

Više
 Brzi keš kredit

Brzi keš kredit

Najkraće vrijeme odobrenja i isplate kredita

Više

Dječija štednja po viđenju

Štedi marke kod Sberbanke!

Više