Otvaranje računa mobitelom

Selfie koji banka lajka

Karakteristike

  • Za rezidente
  • Unutrašnji platni promet
  • Redovni prilivi sredstava po osnovu plaća, penzija, kao i ostalih naknada iz redovnog priliva po ostnovu stalnog radnog odnosa
  • Dodatne uplate kao npr. doznake u zemlji, prijenos sredstava sa drugih računa(trajnim nalogom i nalogom za prenos) i uplata gotovine na račun

 

Potrebna dokumentacija

Obaveznu dokumentaciju je potrebno dostaviti prilikom dolaska u poslovnicu isključivo u roku od 15 dana od dana dostavljanja podataka i fotografija kroz aplikaciju Selfie otvaranje računa.

Kako biste otvorili Selfie tekući račun, potrebno je da sa sobom ponesete:

  • Ličnu kartu original na uvid zbog identifikacije,
  • Ličnu kartu (kopija),
  • Prijava o mjestu prebivališta ne starija od 3 mjeseca (kopija)

VAŽNO!

Proces je moguće započeti ako klijent nema fotografiju cips-a, uz uslov da je tokom apliciranja odabrao takvu opciju ali se u kontaktu obavještava da mora dostaviti kopiju dokumenata ličnu kartu i cips ne stariji od 6 mjeseci kada dođe u poslovnicu a sve u obaveznom roku od 15 dana od dana dostavljanja podataka i fotografija kroz aplikaciju Selfie otvaranje računa, nakon toga se partija poništava odnosno aktivira ako je klijent došao i ispunio uslove.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Sigurnost

Sigurnost

Sigurnost internet i kartičnog plaćanja

Više
 Visa Gold Debit

Visa Gold Debit

Prestižno i moderno sredstvo plaćanja prilagođeno Vašem životnom stilu

Više

Devizni račun

Multivalutni račun

Više