Osiguranje kartica

Biraj sigurnu karticu

Osiguranje kartica

Vodeći računa o potrebama naših klijenata za sigurnošću, kao i kvaliteti usluge, u saradnji sa osiguravajućim društvom Vienna osiguranje d.d. nudimo Vam posebnu uslugu osiguranja platnih kartica. Paketi osiguranja pokrivaju svakodnevne životne situacije i pružaju zaštitu u slučaju gubitka ili krađe kartica i ličnih dokumenata.

Debitne kartice

Gubitak/krađa bankovnih kartica i dokumenata predstavlja veliki trošak. Kako biste umanjili potencijalnu štetu ugovorite osiguranje debitnih kartica u okviru Paketa za stanovništvo.

Rizici od kojih će klijenti sa karticom uz osiguranje biti osigurani su:

 • Smrt uslijed bolesti ili nezgode
 • Trajni invaliditet uslijed nezgode preko 50%
 • Krađa dokumenata / finansijski gubitak
 • Zloupotreba kartice uslijed krađe ili gubitka (između trenutka gubitka ili krađe i vremena prijave/blokiranja kartice) ili neovlaštenog korištenja na internetu
 • Skimming
 • Usluga asistencije u kući
 • Produžena garancija

 

Šta trebam da uradim u slučaju potrebe za pomoć u kući ili u slučaju kvara uređaja nakon isteka garancije?

Pozivam Asistenciju na besplatni broj telefona

080 03 06 02

Asistencija će u kratkom vremenskom roku organizovti stručnu ekipu koja će odmah izaći na teren i otkloniti prijavljeni kvar na adresi stanovanja klijenta koji ima ugovorenu uslugu osiguranja debitne kartice u Paketu. 

Za slučaj kvara na uređaju kupljenom debitnom karticom koja ima ugovorenu uslugu osiguranja debitne kartice u Paketu, nakon isteka garancije, Asistencija će organizovati preuzimanje uređaja na  kućnoj adresi klijenta, popravku u ovlaštenom servisu i dostavu popravljenog uređaja na kućnu adresu nakon izvršene popravke.”

Kreditne kartice

Posebno kreiranom policom osiguranja korisnika kreditnih kartica klijent će osigurati podmirivanje svojih obaveza u slučaju neželjenih životnih situacija. Ugovaranjem police osiguranja osiguravajuća kuća preuzima otplatu kredita u slučajevima poput:

 • Smrt korisnika kreditne kartice (zbog nezgode ili bolesti) – Osiguravatelj će isplatiti cjelokupni iznos duga po kreditnoj kartici tj. iznos iskorištenog limita po kartici, a maksimalno do visine odobrenog limita.
 • Invalidnost 50% i viša – Osiguravatelj će uplatiti ostatak duga po kreditnoj kartici tj. iznos iskorištenog limita po kartici, a maksimalno do visine odobrenog limita.
 • Gubitak posla – Osiguravatelj će preuzeti otplatu duga u visini do 6 mjesečnih anuiteta po kreditnoj kartici (Anuitet podrazumijeva 5% od iznosa duga po kreditnoj kartici, koji je evidentiran u trenutku nastanka osiguranog slučaja).
 • Bolovanje duže od 42 dana – Isplata štete se vrši u visini do 6 mjesečnih anuiteta po kreditnoj kartici. Anuitet podrazumijeva 5% od iznosa duga po kreditnoj kartici, koji je evidentiran u trenutku nastanka osiguranog slučaja.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 MasterCard Standard

MasterCard Standard

Prihvaćena u cijelom svijetu za sigurno plaćanje na prodajnim mjestima, internetu i podizanje gotovine

Više
 MasterCard Gold

MasterCard Gold

Premium kartica sa Gold pogodnostima

Više
 Životno osiguranje

Životno osiguranje

Jer život nema cijenu

Više