Osiguranje kartica

Biraj sigurnu karticu

Osiguranje kartica

Vodeći računa o potrebama naših klijenata za sigurnošću, kao i kvaliteti usluge, u saradnji sa osiguravajućim društvom Vienna osiguranje d.d. nudimo Vam posebnu uslugu osiguranja platnih kartica. Paketi osiguranja pokrivaju svakodnevne životne situacije i pružaju zaštitu u slučaju gubitka ili krađe kartica i ličnih dokumenata.

Debitne kartice

Gubitak/krađa bankovnih kartica i dokumenata predstavlja veliki trošak. Kako biste umanjili potencijalnu štetu ugovorite osiguranje debitnih kartica u okviru Paketa za stanovništvo.

Rizici od kojih će klijenti sa karticom uz osiguranje biti osigurani su:

 • Smrt uslijed bolesti ili nezgode
 • Trajni invaliditet uslijed nezgode preko 50%
 • Krađa dokumenata / finansijski gubitak
 • Zloupotreba kartice uslijed krađe ili gubitka (između trenutka gubitka ili krađe i vremena prijave/blokiranja kartice) ili neovlaštenog korištenja na internetu
 • Skimming
 • Usluga asistencije u kući
 • Produžena garancija

 

Šta trebam da uradim u slučaju potrebe za pomoć u kući ili u slučaju kvara uređaja nakon isteka garancije?

Pozivam Asistenciju na besplatni broj telefona

080 03 06 02

Asistencija će u kratkom vremenskom roku organizovti stručnu ekipu koja će odmah izaći na teren i otkloniti prijavljeni kvar na adresi stanovanja klijenta koji ima ugovorenu uslugu osiguranja debitne kartice u Paketu. 

Za slučaj kvara na uređaju kupljenom debitnom karticom koja ima ugovorenu uslugu osiguranja debitne kartice u Paketu, nakon isteka garancije, Asistencija će organizovati preuzimanje uređaja na  kućnoj adresi klijenta, popravku u ovlaštenom servisu i dostavu popravljenog uređaja na kućnu adresu nakon izvršene popravke.”

Kreditne kartice

Posebno kreiranom policom osiguranja korisnika kreditnih kartica klijent će osigurati podmirivanje svojih obaveza u slučaju neželjenih životnih situacija. Ugovaranjem police osiguranja osiguravajuća kuća preuzima otplatu kredita u slučajevima poput:

 • Smrt korisnika kreditne kartice (zbog nezgode ili bolesti) – Osiguravatelj će isplatiti cjelokupni iznos duga po kreditnoj kartici tj. iznos iskorištenog limita po kartici, a maksimalno do visine odobrenog limita.
 • Invalidnost 50% i viša – Osiguravatelj će uplatiti ostatak duga po kreditnoj kartici tj. iznos iskorištenog limita po kartici, a maksimalno do visine odobrenog limita.
 • Gubitak posla – Osiguravatelj će preuzeti otplatu duga u visini do 6 mjesečnih anuiteta po kreditnoj kartici (Anuitet podrazumijeva 5% od iznosa duga po kreditnoj kartici, koji je evidentiran u trenutku nastanka osiguranog slučaja).
 • Bolovanje duže od 42 dana – Isplata štete se vrši u visini do 6 mjesečnih anuiteta po kreditnoj kartici. Anuitet podrazumijeva 5% od iznosa duga po kreditnoj kartici, koji je evidentiran u trenutku nastanka osiguranog slučaja.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Premium paket

Premium paket

Uvijek dobivate više

Više
 MasterCard Gold

MasterCard Gold

Premium kartica sa Gold pogodnostima

Više
 Sigurnosni sefovi

Sigurnosni sefovi

Mirno spavajte, vaše dragocjenosti su na sigurnom

Više