Lombardni i depozitni kredit

Dvostruka korist za vas

Opis

Lombardni ili depozitni kredit predstavlja kredit uz korištenje depozita kao sredstva za osiguranje kredita.

Prema vašem izboru te u zavisnosti od iznos i roka kredita učešće depozita može biti u omjeru 100%, 70% ili 50%.

Pregled uslova

Model 100%

 • Iznos kredita: od 3.000 KM maksimalan iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnošću korisnika kredita
 • Rok otplate:   od 13 mjeseci do 120 mjeseci
 • Učešće depozita: 100%
 • Depozit: depozit je potrebno osigurati iz ličnih/vlastitih sredstava
 • Kredit je u ponudi bez i sa valutnom klauzulom
 • Kamatne stope za nekamatonosni depozit: 2,50% p.a. fiksno, EKS 3,12%*
 • Kamatne stope za kamatonosni depozit: 3,00% p.a. fiksno + kamatna stopa na depozit, EKS 5,74%**

 

Model 70%

 • Iznos kredita: od 3.000 KM do 130.000 KM
 • Rok otplate:   od 13 mjeseci do 120 mjeseci
 • Učešće depozita: 70%
 • Depozit: depozit je potrebno osigurati iz ličnih/vlastitih sredstava
 • Kredit je u ponudi bez i sa valutnom klauzulom
 • Kamatne stope za nekamatonosni depozit: 3,50% p.a. fiksno, EKS 4,17%*
 • Kamatne stope za kamatonosni depozit: 4,00% p.a. fiksno + kamatna stopa na depozit, EKS 6,82%**

 

Model 50%

 • Iznos kredita: od 3.000 KM do 80.000 KM
 • Rok otplate:   od 13 mjeseci do 120 mjeseci
 • Učešće depozita: 50%
 • Depozit: depozit je potrebno osigurati iz ličnih/vlastitih sredstava
 • Kredit je u ponudi bez i sa valutnom klauzulom
 • Kamatne stope za nekamatonosni depozit: 4,50% p.a. fiksno, EKS 5,21%*
 • Kamatne stope za kamatonosni depozit: 5,00% p.a. fiksno + kamatna stopa na depozit, EKS 8,22%**

                                                                                                                                            

*Nekamatonosni depozitni kredit

Efektivna kamatna stopa je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu kamatu obračunatu na iznos kredita od KM 20.000 i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a su uračunati troškovi naknade za obradu kredita, naknada za administraciju kredita, troškovi polise osiguranja (kod modela 70% i 50%) i troškovi pribavljanja mjenice.

**Kamatonosni depozitni kredit

Efektivna kamatna stopa je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu kamatu, kamatu na depozit, obračunatu na iznos kredita od KM 20.000 i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a su uračunati troškovi naknade za obradu kredita, naknada za administraciju kredita, troškovi polise osiguranja (kod modela 70% i 50%) i troškovi pribavljanja mjenice.

Zainteresovan/a sam za Lombardni i depozitni kredit

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.

Sberbank BH d.d. se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije sa Vama, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima.


Proces online apliciranja za proizvod

Kako funkcioniše online prijava?

Popunite Online zahtjev

Lični bankar će Vas kontaktirati i zakazati sastanak

Prikupite potrebnu dokumentaciju i dostavite u Banku

Kreditni kalkulator

Izračunajte sami svoju ratu

Kalkulacija je informativnog karaktera i ne mora odgovarati zvaničnim uslovima banke pri razmatranju Vašeg eventualnog zahtjeva za kredit. Za više informacija obratite se vašem bankaru. 

1.000 KM

300.000 KM

13

120

1

20

Mjesečna rata (KM)

0


Preuzimanje zahtjeva

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 MasterCard Gold

MasterCard Gold

Premium kartica sa Gold pogodnostima

Više

Dječija štednja po viđenju

Štedi marke kod Sberbanke!

Više
 Tekući račun

Tekući račun

Osnovni račun u KM valuti

Više
 Premium Business Plus

Premium Business Plus

Uvijek dobivate više

Više