Osiguranje od nezgode

Budi slobodan

Za bezbrižniju i sigurniju budućnost

Kontinuirano širimo našu ponudu gradeći i učvršćujući naše odnose sa partnerima. Nastojimo našim klijentima omogućiti da jednostavno i lako dobiju sve proizvode i usluge koje su im potrebne. Svjesni značaja različitih vidova osiguranja u savremenom načinu života proširili smo našu ponudu u segmentu bankoosiguranja. U saradnji sa brokerskom posredničkom kućom omogućavamo vam bezbrižniji i sigurniji život.

Osiguranje od nezgode

Ne čekajte da se nesretni slučaj dogodi, osigurajte se već danas. Ne dozvolite da Vaša porodica i Vi osjetite finansijsko opterećenje izazvano posljedicama nezgode.

 

Šta je nezgoda?

Nezgoda je svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični trajni invaliditet ili narušenje zdravlja koje zahtijeva boravak u bolnici.

Paket proizvoda uključuje optimum benefita za klijenta uz pokrića rizika:

  • troškovi liječenja
  • bolnička naknada
  • lom kosti
  • trajna invalidnost
  • smrt usljed nezgode

Životno osiguranje

Naravno, zdravlje i život kao najveće vrijednosti zaslužuju najveću brigu. Preko našeg posrednika ugovorite životno osiguranje za sebe ili svoju djecu i uživajte u životu.
Policom životnog osiguranja osiguravate svoju porodicu od finansijskih posljedica koje bi mogao izazvati neočekivani događaji. Pored zaštite porodice, policom životnog osiguranja štedite danas, kako biste za budućnost osigurali kapital  i finansijski bezbrižnu budućnost..

Posjetite nas u vama najbližoj poslovnici i saznajte više detalja. 

Osiguranje kredita

Većinu naših kredita možete realizovati uz polisu osiguranja kredita. Izaberite posebno kreiranu polisu osiguranja korisnika kredita kako biste mogli podmirivati svoje obaveze u slučaju neželjenih  životnih situacija. Ugovaranjem polise osiguranja osiguravajuća kuća preuzima otplatu kredita u slučajevima poput:

  • Slučaj smrti korisnika kredita (zbog nezgode ili bolesti) osiguravatelj će isplatiti cjelokupni iznos ostatka duga po kreditu
  • Invalidnost 50% i viša osiguravatelj će uplatiti ostatak duga po kreditu
  • Gubitak posla osiguravatelj će preuzeti otplatu kredita do 6 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu

Vaše nekretnine koje ste eventualno koristili kao obezbjeđenje kredita takođe su zaštićene polisom osiguranja imovine.

Nepredvidive životne situacije mogu se dogoditi svakome od nas zato naši krediti uz polise osiguranja vrijede više!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Osiguranje kartica

Osiguranje kartica

Biraj sigurnu karticu

Više
 Robni krediti

Robni krediti

Uživajte u kupovini bez kamate i naknade

Više