O Sberbank BH

Saznajte više o tome zašto smo najdinamičnija banka na tržištu BiH.

Sberbank Europe AG

Sberbank Europe AG (http://www.sberbank.at ) je prisutna na 9 tržišta Centralne i Istočne Evrope: Austrije, Bosne i Hercegovine (Sarajevo i Banja Luka), Češke Republike, Hrvatske, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Srbije.

Sberbank je lider na tržištu u pružanju inovativnih proizvoda zasnovanih na izvrsnosti i najsavremenijim tehnologijama. U kombinaciji sa lokalnom stručnošću i usmjerenosti naših uposlenika na klijente, Sberbank Europe gradi mostove prema poslovima na Istoku i jedinstven je bankarski partner u regiji Centralne i Istočne Evrope, Rusije i Zajednice Nezavisnih Država.

 

Austrija

Sberbank Europe AG

Schwarzenbergplatz 3

AT - 1010 Vienna

Tel.: +43 (0)1 22732-0

www.sberbank.at

Bosna i Hercegovina

Sberbank BH

Fra Anđela Zvizdovića 1

BA - 71 000 Sarajevo

T +387 33 954 700

www.sberbank.ba

 

Bosna i Hercegovina

Sberbank Banja Luka

Jevrejska ulica 71

BA -78000 Banja Luka

T +387 51 241 100

www.sberbankbl.ba

 

Mađarska

Sberbank Magyarorszagi Zrt.

Rákóczi út 7

H - 1088 Budapest

T +36 1 328 6666

www.sberbank.hu

 

Slovenija

Sberbank Banka d.d.

Dunajska 128a

SI - 1000 Ljubljana

T +386 1 530 74 00

www.sberbank.si

Češka Republika

Sberbank CZ, a.s.

Na Pankraci 1724/129

CZ-14000 Praha

T +42 221 969 911

www.sberbankcz.cz

 

Srbija

Sberbank Srbija ad

Bulevar M. Pupina 165g

RS - 11 070 Beograd

T +381 11 225 7498

www.sberbank.rs

Hrvatska

Sberbank d.d.

Varšavska 9

HR - 10 000 Zagreb

T +385 1 4801 300

www.sberbank.hr