Sberbank digitalne usluge proglašene najboljima u centralnoj i istočnoj Evropi

Sberbank je dobila nekoliko nagrada za svoj digitalni servis od renomiranog internacionalnog magazina Global Finance.

U centralnoj i istočnoj Evropi, Sberbank je proglašena najboljom bankom u tri kategorije: "Najbolje plaćanje računa," "Najbolja mobilna bankarska aplikacija" i "Najbolje SMS/tekstualno bankarstvo."

Aleksandar Torbahov, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Sberbank je izjavio: "Naši digitalni proizvodi se na tržištu redovno prepoznaju kao najbolji. Vidimo da klijenti čekaju na nas da im omogućimo digitalne usluge u skladu sa najboljim praksama ili koje nadmašuju najbolje prakse u svijetu, te činimo sve da ispunimo njihova očekivanja."

U okviru svoje analize, Global Finance uzima u obzir kvantitativne faktore, ali i subjektivne kriterijume. Objektivni kriterijumi podrazumijevaju digitalno preuzimanje klijenata i uslužnu strategiju, rast baze klijenata, funkcionalnost digitalnih proizvoda, razvoj novih poslovnih oblasti i inovativne usluge. Subjektivni kriterijumi obuhvaćaju mišljenja analitičara, bankarskih konsultanata i drugih svjetski priznatih stručnjaka iz ove oblasti.