Rezultate izvlačenja nagradne igre “Aktiviraj i osvoji”

„Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH" broj: 48/15 i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/16), Rješenja/Odobrenja Federalnog ministarstva finansija broj 05-15-1-652/19-T.B. od 05.07.2019. godine, i rezultatima izvlačenja nagradne igre “Aktiviraj i osvoji“ od 14.01.2020 godine, Sberbank BH d.d. Sarajevo objavljuje:

Rezultate izvlačenja nagradne igre “Aktiviraj i osvoji”

Dobitnici nagrade:  Telefon Samsung Galaxy S9 (po jedan za svakog dobitnika)

1. Kolo - NESIHA (ĆAMIL) OMIĆ, ČAPLJE 10, 79260 SANSKI MOST

2. Kolo - DRAŽENKO (IVO) PETROVIĆ, HRVATSKIH BRANITELJA 1A, 72550 VITEZ

3. Kolo - SEMIR (ESAD) ALIĆ, 126. ILIJAŠKE BRIGADE 41, 71380 ILIJAŠ

4. Kolo - BEHADIL (ĐAFER) KUČUKOVIĆ, REDŽE POROBIĆA 79, 76290 ODŽAK

5. Kolo - EDIN (ENVER) HADROVIĆ, HADRE BB,71340 OLOVO

6. Kolo - EDMIRA (HUSEIN) FAZLOVIĆ, BRAĆE DERVIŠEVIĆA-SKELEDŽIJA 47, 76100 BRČKO

U skladu sa Pravilima nagradne igre “Aktiviraj i osvoji” obavještavaju se dobitnici nagrade da su dužni preuzeti nagradu na adresi Poslovnice Sberbank BH d.d. Sarajevo u kojoj je izvršeno Ugovaranje usluge mobilnog bankarstva (ažurna lista Poslovnica dostupna na internet stranici Banke), u roku od 10 radnih dana od dana obavještenja o osvojenoj nagradi. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet svojom ličnom kartom."