Ugroženim klijentima odgađamo plaćanja obaveza

Aplicirajte online

Obavještenje klijentima o mjerama za ublažavanje posljedica COVID-19

Dragi klijenti,

Sberbank BH je pripremila paket mjera podrške svojim klijentima čija kreditna sposobnost je ugrožena ili smanjena usljed negativnih efekata širenja bolesti COVID-19. Vrijeme pred nama nosi neizvjesnost. Želimo ga podijeliti sa vama.

Sveobuhvatni paket mjera se odnosi kako na fizička tako i na pravna lica.

Kod fizičkih lica mjere će se odobravati ukoliko se ocijeni da su nastupile značajne promjene u kreditnoj sposobnosti uzrokovane slijedećim situacijama:

 • Otkazan ugovor o radu
 • Neplaćeno odsustvo
 • Smanjeni redovni mjesečni prihodi pojedinca ili domaćinstva
 • Bez redovnih mjesečnih prihoda

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema banci za fizička lica je dostupan putem:

 • web stranica banke
 • Viber chata,
 • Kontakt centra pozivom na besplatni broj 0800 200 70

Banka može pokrenuti mjere samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju ukoliko se radi o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti. Mjerama neće biti obuhvaćeni klijenti koji su imali finansijske probleme i prije izbijanja pandemije.

Kada su u pitanju zahtjevi pravnih lica, Banka će sa posebnom pažnjom pristupiti svakom pojedinačnom slučaju, a mjere podrške će se odnositi na:

 • Uvođenje grace perioda
 • Produženja roka otplate
 • Dodatna sredstva za finansiranje tekuće likvidnosti

Za podnošenje zahtjeva klijenti se mogu obratiti nadležnom bankaru zaduženom za vođenje poslovnog odnosa sa klijentom. Prethodno navedene mjere odnose se na sve poslovne subjekte koji su na bilo koji način pogođeni pandemijom COVID-19 odnosno ukoliko je:

 • smanjena ili ugrožena kreditna sposobnost
 • smanjen ili ugrožen redovni izvor otplate
 • onemogućeno redovno poslovanje

Često postavljena pitanja

Kliknite na naslov, da bi se odgovor prikazao

Ko ima pravo na mjere?

Prema odlukama Agencija pravo na posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Banci.

Kod fizičkih lica, Banka će odobravati mjere klijentima ukoliko su nastupile sljedeće okolnosti:

 • Otkazan ugovor o radu
 • Neplaćeno odsustvo
 • Smanjeni redovni mjesečni prihodi pojedinca ili domaćinstva
 • Gubitak redovnih mjesečnih prihoda

Koliko traju mjere?

Od 17.12.2021. godine klijenti imaju pravo nastaviti aplicirati za mjere. Rok trajanje grace perioda i produženje roka dospijeća kratkoročnih kredita može biti maksimalno do 31.03.2022. godine. Pravo da apliciraju imaju svi klijent Banke bez obzira da li im je ranije odobrena neka od privremenih mjera predviđenih za ublažavanje negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Kako podnijeti zahtjev za mjere?

Zahtjev je moguće podnijeti putem:

 • web stranica banke,
 • viber chata
 • putem Kontakt centra pozivom na besplatni broj 0800 200 70 (za građane u BiH) odnosno putem broj 033 294 700 (za građane koji su trenutno van BiH)
 • ili podnošenjem zahtjeva nadležnom bankaru/voditelju poslovnog odnosa

Banka može pokrenuti posebne mjere samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju ukoliko se radi se o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Kontokorentni kredit

Kontokorentni kredit

Uz prekoračenje po poslovnom računu imate automatski pristup sredstvima

Više
 Međunarodna plaćanja

Međunarodna plaćanja

Jednostavan i povoljan način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Više
 Specijalni računi

Specijalni računi

Sa ciljem praćenja svojih klijenata u svim njihovim aktivnostima, nudimo usluge otvaranja specijalnih računa

Više