Okvirne Linije

Veća fleksibilnost za brzo rješavanja vaših finansijskih potreba

Opis proizvoda

Okvir za finansijsko praćenje

Jednokratnim odobrenjem okvira Klijentu se olakšava i ubrzava proces izdavanja pojedinačnih garancija i/ ili otvaranje pojedinačnih akreditiva i kredita, do raspoloživog iznosa okvira i u periodu raspoloživosti okvira

Ukoliko priroda poslovanja Vašeg društva iziskuje učestalu potrebu za korištenjem kratkoročnih proizvoda Banke tada je Okvir za finansijsko praćenje pravo rješenje za Vas.

Za realizaciju traženog proizvoda unutar odobrenog okvirnog limita, dovoljno je poslati zahtjev za korištenje proizvoda koji ce klijentu biti na raspolaganju u najkraćem mogućem roku.

  • Rok raspoloživosti okvira (rok korištenja pojedinačnih proizvoda iz okvira): do 12 mjeseci (u izuzetnim slučajevima mogu se odobriti i duži rokovi).
  • Rok važenja okvira: 24 mjeseca, duži rokovi si mogući u zavisnosti od boniteta i prirode poslovanja klijenta.

Proizvodi iz okvira:

  • Standardne nostro garancije i/ili
  • Nostro dokumentarni akreditivi i/ili
  • Standardni krediti / o dospjeću, na otplatni plan, revolving/ i/ili
  • Kontokorentni kredit

Pregled naknada

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifnom pravilniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, kontribucijom u prihodima banke, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s Klijentom.

Dokumenti za preuzimanje

Zahtev za okvirni limit treba da sadrži:

  • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha, uključujući i napomene) za poslednja dva obračunska perioda
  • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi
  • komercijalni ugovori sa dobavljačima i sl.

 

 

  Lista potrebne dokumentacije

Za više informacija obratite se svom Voditelju poslovnog odnosa!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Plaćanja u zemlji

Plaćanja u zemlji

U poslovnicama Sberbank BH možete obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet.

Više
 Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

Profesionalna i stručna briga o Vašoj imovini u obliku vrijednosnih papira

Više
 Depoziti

Depoziti

Štedite za sigurnu budućnost Vašeg poslovanja

Više