Investicijski kredit

Dugoročno financiranje postrojenja, investiranje u poslovne prostore i osnovna sredstva

Karakteristike

Investicijski krediti namijenjeni su za dugoročno financiranje investicijskih projekata ili programa u cilju kreiranja, modernizacije, ekspanzije i diverzifikacije granskih i proizvodnih postrojenja, investiranje u poslovne prostore, skladišne prostore, građevinska zemljišta, vozni park i ostala osnovna sredstva

  • Iznos kredita zavisi od svrhe finansiranja, finansijskog stanja klijenta, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja, maksimalno 80% vrijednosti investicije.
  • Rok otplate je do 60 mjeseci. Duži rokovi otplate su mogući, u zavisnosti od vrste, veličine i složenosti investicije
  • Rok korištenja je do 12 mjeseci
  • Sredstva možete koristiti jednokratno ili u više tranši u zavisnosti od kupoprodajnog ugovora / ugovora o gradnji / investicionog  plana ili sl.
  • Otplata u jednakim mjesečnim / kvartalnim / polugodišnjim anuitetima ili ratama glavnice ili ugovoreni otplatni plan
  • Grace period do 12 mjeseci. 

Pregled naknada

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, instrumentima osiguranja, historijom saradnje sa Klijentom.

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za kredit treba da sadrži:

  • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • iznos i rok kredita
  • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi
  • elementi biznis plana (struktura ulaganja, opravdanost investicije, itd.), komercijalni ugovori i sl.

  Lista potrebne dokumentacije

Za više informacija obratite se svom Voditelju poslovnog odnosa!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Globalna tržišta

Globalna tržišta

Zaštite se od valutnog rizika i pristupite tržištu novca putem naših usluga

Više
 Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač

Razmjena valuta u skladu sa kursnom listom banke, bez dodatnih provizija za klijente

Više
 Plaćanja u zemlji

Plaćanja u zemlji

U poslovnicama Sberbank BH možete obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet.

Više