Hal E-Bank

Sa jednim programom i jednom karticom poslujte sa svojim računima u svim bankama koje su u sistemu Hal E-Bank

Opis

Hal E-Bank je sistem elektronskog bankarstva koji korisniku omogućava da sa jednim programom i jednom karticom radi sa svojim računima u svim bankama koje su u sistemu Hal E-Bank. Zasniva se na poslovanju putem Hal E-bank aplikacije (off-line aplikacija).

 

Prednosti

Sistem elektronskog bankarstva Hal E-Bank omogućava korisnicima:

 • Plaćanja u zemlji
 • Ino plaćanja
 • Prenos sredstava na vlastite KM i devizne račune
 • Konverzija valuta po dnevnom kursu
 • Uvid u stanje po računima
 • Pregled prometa po računima
 • Preuzimanje izvoda sa računa
 • Uvid u kursnu listu Banke

Verzije Hal E-Bank

 • Hal E-Bank/ Personal je jednokorisnička verzija programa koja je namijenjena za rad na jednom računaru.
 • Hal E-Bank/ Corporate je višekorisnička verzija programa namijenjena istovremenom radu na više računara koji su povezani u lokalnu mrežu.
 • Hal E-Bank/Web je dopunsko rješenje osnovnim rješenjima Hal E-Bank/Personal i Hal E-Bank/Corporate. Koristi se za praćenje platnog prometa bez klijentovog programa, ili za pripremu i potpisivanje naloga i paketa sa različitih lokacija.
 • B2B Hal E-Bank omogućava povezivanje informacionog sistema velikih pravnih lica (SAP, NAVISION, BAAN) sa informacionim sistemom banke za platni promet u zemlji i inostranstvu. Komitent ovim rješenjem dobija najveću ažurnost i preglednost sredstava i mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka.

Parametri

Preduslovi za korištenje Hal E-Bank:

 • Otvoren transakcioni račun kod Banke
 • Potpisani i ovjereni dokumenti neophodni za pristup Hal E-Bank sistemu

Podrška korisnicima Hal E-Bank elektronskog bankarstva je:

 

Hal E-Bank Najčešće postavljena pitanja

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Sigurnosni sefovi

Sigurnosni sefovi

Mirno spavajte, vaše dragocjenosti su na sigurnom

Više
 Banka depozitar

Banka depozitar

Vaš partner na tržištu vrijednosnih papira FBIH

Više
 Međunarodna plaćanja

Međunarodna plaćanja

Jednostavan i povoljan način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Više