Garancije

Banka garantuje plaćanje ili izvršenje ugovornih obaveza

Općenito o garancijama

Bankarske garancije su instrumenti osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojima banka jemči da će nalogodavac po garanciji u ugovorenom roku ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije. Garancijom se banka obavezuje prema korisniku garancije da će, ako glavni dužnik ne ispuni svoje obveze, platiti iznos na koji garancija glasi.
 

Razlikujemo Nostro i Loro garancije. Garancije koje mi izdajemo po nalogu naših klijenata su nostro (naše) garancije, a garancije koje primamo u korist naših klijenata, a koje izdaju druge Banke, su loro (njihove) garancije.

 

 

Loro garancije

Loro garancije Banka zaprima radi prosljeđenja korisniku garancije, klijentu Banke, ili kao instrument osiguranja za plasmane Banke. Loro garancije predstavljaju obavezu druge Banke kojom garantira korisniku garancije za obaveze svog klijenta, nalogodavca po garanciji.

 

Ukoliko ste korisnik Loro garancije Banka može pružiti slijedeće usluge:

 • Aviziranje primljene garancije prema instrukcijama banke garanta
 • provjeru vjerodostojnosti garancije;
 • stručno mišljenje s obzirom na sadržaj garancije;
 • sugestije u vezi izmjene garantnih klauzula ukoliko su iste nepovoljne za klijenta;
 • brzo i kvalitetno prosljeđivanje klijentovog zahtjeva za plaćanje po garanciji.

Banka takođe nudi uslugu konfirmacije loro garancija odnosno izdavanje garancije u vašu korist na bazi kontragarancije druge banke .

 

Nostro činbene garancije

U svakodnevnom poslovanju česta je potreba za nostro činidbenim garancijama za:

 • za ozbiljnost ponude
 • za povrat avansa
 • za dobro izvršenje posla
 • za oslobađanje garantnog depozita
 • za kvalitet izvedenih radova

Nostro plative garancije

Banka također nudi i nostro plative garancije za:

 • uredno vraćanje kredita,
 • plaćanje isporučene robe,
 • namirenje carinskih obveza,
 • polaganje depozita,

Dokumenti

  Lista potrebne dokumentacije

Za više informacija obratite se svom Voditelju poslovnog odnosa!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Kredit za trajna obrtna sredstva

Kredit za trajna obrtna sredstva

Dugoročno finansiranje za povećanje prometa i zarade ili poboljšanja strukture bilansa

Više
 Garancije

Garancije

Banka garantuje plaćanje ili izvršenje ugovornih obaveza

Više
 SMS info servis

SMS info servis

Budite uvijek u toku!

Više