Faktoring

Usluga koja osigurava nesmetan protok novca

Prednosti

  • Analiza i procjena kredibiliteta trgovinskih partnera;
  • Obezbjeđenje likvidnosti (gotovinskih sredstava) bez dodatnog zaduženje i urušavanja kreditne sposobnosti klijenta;
  • Brza naplata i efektivno upravljanje potraživanjima koje je banka finansirala;
  • Ubrzani protok novčanih sredstava usljed bržeg procesa naplate;
  • Veća konkurentnost i uvećanje prodaje zbog ponude relaksiranijih/konkurentnijih uslova plaćanja kupcima;
  • Pristup fleksibilnom izvoru obrtnih sredstava;
  • Mogućnost korištenje novčanih sredstava za nove nabavke (pod povoljnijim uslovima);
  • Zaštita od rizika neplaćanja i umanjenje gubitak (za bez regresni faktoring).

Opis proizvoda

Faktoring je finansijska usluga u kojoj Klijent prodaje Sberbank BH d.d. svoja postojeća i buduća nedospjela, u pravilo kratkoročna potraživanja, u zamjenu za gotovinu.

Namijenjen je pravnim osobama koje imaju potrebu za dodatnim novčanim sredstvima, a istovremeno imaju potraživanja od kupaca na osnovu isporučene robe i /ili usluga koja dospjevaju u narednih 180 dana.

Faktoring je financiranje na bazi fakture, što znači da se avansno tj. prije dospijeća isplaćuje veći iznos iznos fakture (70%-85%), umanjen za iznos kamate i naknade. Nakon što faktura bude u cijelosti plaćena od Dužnika, Banka isplaćuje Klijentu preostali iznos fakture.

Umjesto da stvara obavezu po osnovu bankarskog kredita, koji možda zbog iskorištenosti limita ili nedostatnih instrumenata osiguranja ne bi ni mogao dobiti, Klijent potrebna novčana sredstva obezbjeđuje putem prodaje potraživanja.

Na prodaju se mogu ponuditi pojedinačna potraživanja, ali se isto tako može odrediti okvir za otkup budućih potraživanja prema određenom kupcu. Na taj način, uz minimalnu administraciju, Klijnet ima stalni pristup izvoru gotovine.

Pregled naknada

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifnom pravilniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, kontribucijom u prihodima banke, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s Klijentom.

Dokumenti

  Lista potrebne dokumentacije

Za više informacija obratite se svom Voditelju poslovnog odnosa!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 SMS info servis

SMS info servis

Budite uvijek u toku!

Više
 Prijava gubitka kartice

Prijava gubitka kartice

Izgubli ste karticu? Spriječite zloupotrebu

Više
 Međunarodna plaćanja

Međunarodna plaćanja

Jednostavan i povoljan način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Više