Depoziti

Štedite za sigurnu budućnost Vašeg poslovanja

Opis proizvoda

Banka Vam omogućava oročavanje vaših slobodnih novčanih sredstava na dogovoreni period, čime obezbjeđujete dodatne prihode preduzeću po osnovu kamata koje Banka isplaćuje na Vaša oročena sredstva.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Depoziti

Depoziti

Štedite za sigurnu budućnost Vašeg poslovanja

Više
 Faktoring

Faktoring

Usluga koja osigurava nesmetan protok novca

Više
 Banka depozitar

Banka depozitar

Vaš partner na tržištu vrijednosnih papira FBIH

Više