Plaćanja u zemlji

Svi poslovi vezani uz domaći platni promet

Opis

Brza i kvalitetna realizacija platnih naloga po svim osnovama u okviru domaćeg platnog prometa.

U svim poslovnicama Sberbank BH možete obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet i to:

  • obaviti bezgotovinsko plaćanje na šalteru
  • obaviti uplatu gotovog novca na šalteru
  • obaviti isplatu gotovog novca na šalteru ili na bankomatu putem VISA Business Electron debitne kartice za poslovne subjekte
  • dobiti informacije o stanju i prometu po računu (izvod sa računa)

Informacije o stanju i prometu po računu moguće je preuzimati u najbližoj poslovnici Banke, ili vam ga možemo dostavljati putem:

  • pošte na vašu adresu
  • fax-a
  • email-a
  • elektronske banke

Parametri

Platni nalozi se provode u realnom vremenu za sve transakcije unutar i među bankama ukoliko na računu ima sredstava.

Pregled naknada

U skladu sa Tarifnikom naknada za bankarske usluge u poslovanju sa pravnim licima

Dokumenti za preuzimanje

Opšti uslovi korištenja usluga platnog prometa

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Depoziti

Depoziti

Štedite za sigurnu budućnost Vašeg poslovanja

Više

Garancije za dobro izvršenje posla

Banka ima ulogu da kupca ili investitora zaštiti od rizika

Više
 Revolving kredit

Revolving kredit

Korištenje kreditnih sredstava u skladu s potrebama Vašeg poslovanja

Više