Paketi proizvoda

Jedinstvena naknada za korištenje svih proizvoda, usluga i asistencija

Superior plus

Široka paleta bankarskih i nebankarskih usluga

Basic plus

Efikasno zadovoljava potrebe u svakodnevnom poslovanju

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Avansna garancija

Ukoliko prodavac ne izvrši ugovorenu isporuku, Banka se obavezuje da će kupcu isplatiti iznos avansa

Više
 Blic revolving kredit

Blic revolving kredit

Na revolving osnovi u skladu sa potrebama klijenta

Više
 Računi za posebne namjene

Računi za posebne namjene

Račun za posebne namjene je osnivački polog

Više