Paketi proizvoda

Jedinstvena naknada za korištenje svih proizvoda, usluga i asistencija

Superior plus

Široka paleta bankarskih i nebankarskih usluga

Basic plus

Efikasno zadovoljava potrebe u svakodnevnom poslovanju

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Revolving kredit

Revolving kredit

Korištenje kreditnih sredstava u skladu s potrebama Vašeg poslovanja

Više
 Računi za redovno poslovanje

Računi za redovno poslovanje

Računi na kojima se vode novčana sredstva i obavljaju platne transakcije

Više

Plativa garancija

Banka će na prvi poziv izvršiti isplatu određene sume novca korisniku garancije

Više