Međunarodna plaćanja

Najjednostavniji i najpovoljniji način da obavljate platni promet sa inostranstvom

Opis

Otvaranjem deviznog računa u Sberbank BH u mogućnosti ste plaćati vašim poslovnim partnerima u inostranstvu brzo i jednostavno.

Preduslov za otvaranje računa za obavljanje deviznog poslovanja je otvoren transakcijski račun u domaćoj valuti.

Za platni promet i sva plaćanja prema inostranstvu poželjno je da navedete:

IBAN (International Bank Account Number)

BIC (Bank Identifier Code tj. S.W.I.F.T adresa)

 

Pod plaćanjem prema inostranstvu podrazumjeva se plaćanje radi obavljanja vanjskotrgovinskog prometa, uključujući usluge, plaćanje dospjelih obaveza po kreditima uzetim u inostranstvu, kao i plaćanje po drugim tekućim poslovima.

Za prilive iz inostranstva potrebno je da pošiljaocu sredstava dostavite instrukciju za priliv u kojoj ćete navesti sljedeće podatke:

  • puni naziv i adresu korisnika naplate
  • IBAN ili broj računa
  • BIC (SWIFT adresu) Banke (SABRBA22)

Podatak o IBAN-u i BIC kodu (SWIFT adresi) omogućuje efikasniju obradu naloga i brže odobrenje računa.

Pregled naknada

U skladu sa Tarifnikom naknada za bankarske usluge

Dokumenti za preuzimanje

Opšti uslovi korištenja usluga platnog prometa

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Hal E-Bank

Hal E-Bank

Sa jednim programom i jednom karticom poslujte sa svojim računima u svim bankama koje su u sistemu Hal E-Bank

Više
 Basic plus

Basic plus

Efikasno zadovoljava potrebe u svakodnevnom poslovanju

Više
 VISA debit Business card

VISA debit Business card

Kartica koja je Vaš finansijski oslonac u svakoj poslovnoj situaciji

Više