Depoziti

Štedite za sigurnu budućnost Vašeg poslovanja

Naša ponuda

 • Nenamjenski oročeni depoziti su depoziti pravnih lica oročeni na određeni vremenski period u domaćoj ili stranoj valuti i po ugovorenoj kamatnoj stopi.
 • Namjenski oročeni depoziti su depoziti koji se koriste kao instrument obezbjeđenja plasmana odobrenog klijentu (kredit, garancija, akreditiv). Sredstva namjenskog oročenog depozita se ne mogu isplaćivati prije izmirenja obaveza po predmetnom plasmanu.

Nenamjenski oročeni depoziti

 • sigurnost deponovanja sredstava,
 • fleksibilni rokovi oročavanja
 • obračun i isplatu kamate svakog mjeseca
 • stimulativne uslove dugoročnog oročavanja sredstava

Namjenski oročeni depoziti

 • namjenska sredstva: instrument obezbjeđenja plasmana
 • iznos oročenja: definiše se u skladu sa odlukom Banke i zavisnosti od visine finansijske podrške
 • period oročenja: u zavisnosti od roka dospjeća plasmana, ne može biti kraći od roka plasmana
 • kamatna stopa: fiksna, fluktuirajuća
 • valuta oročenja: u skladu sa odlukom Banke i zavisnosti od visine finansijske podrške
 • obračun kamate: mjesečno i po dospjeću
 • svakom ugovoru o oročenom depozitu dodijeljuje se jedna partija
 • automatska prolongacija: moguća (automatska prolongacija podrazumjeva produženje oročenja za identičan, prvobitno ugovoreni period)
 • prijevremeni raskid ugovora: nije moguć prijevremeni raskid ugovora tj. razročenje osim u slučaju izmirenja svih obaveza po plasmanu za koje je depozit instrument obezbjeđenja

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo

24 sata dnevno bez obzira gdje se nalazite imate pristup Vašim računima

Više
 VISA debit Business card

VISA debit Business card

Kartica koja je Vaš finansijski oslonac u svakoj poslovnoj situaciji

Više
 Blic revolving kredit

Blic revolving kredit

Na revolving osnovi u skladu sa potrebama klijenta

Više