Obavještenje o promjeni iznosa pojedinačne transakcije podizanja gotovine na bankomatima, kao i o povećanju dnevnih limita u broju transakcija za kupovine roba i usluga

  • Za sve platne kartice izdate u Sberbank BH d.d. povećan je maksimalni iznos pojedinačne transakcije podizanja gotovine na bankomatima Sberbank BH d.d. sa 750,00KM na 1.000,00 KM
  • Povećan je dnevni broj transakcija kupovine roba i usluga za debitne i kreditne kartice za sve platne kartce Sberbank BH d.d sa 10 na 15