Obavijest o aktivaciji 3D Secure sigurnosnog standarda

Poštovani klijenti,

U cilju aktiviranja 3D Secure sigurnosnog standarda dana 30.12.2016. godine urađeno je automatsko prijavljivanje 3D Secure sigurnosnog standarda za sve korisnike debitnih i kreditnih kartica Banke.

 

Kupovina putem interneta, na prodajnim mjestima koja podržavaju 3D Secure sigurnosni standard, neće biti moguća sve dok ne posjetite najbližu poslovnicu Banke i prijavite 3D Secure sigurnosni standard, uz popunjavanje obrasca za aktivaciju.

 

Nakon 24h od ponovne registracije, bit ćete u mogućnosti pristupiti on-line plaćanju kod trgovaca koji imaju implementiran 3D sigurnosni standard.

 

Jednokratna naknada za navedeni sigurnosni standard iznosi 5,00 KM.

Srdačan pozdrav,

Sberbank BH