O Sberbank BH

Saznajte više o tome zašto smo najdinamičnija banka na tržištu BiH.

Profil kompanije

Više od 145 miliona klijenata Sberbank je dokaz da ste na pravom mjestu gde možete dobiti sve bankarske usluge koje su Vam potrebne.

Sberbank je jedna od najstabilnijih finansijskih institucija u svijetu sa tradicijom od 175 godina poslovanja koja nudi proizvode i usluge, zasnovane na najvišem kvalitetu i najsavremenijim tehnologijama.

Sberbank BH je članica Sberbank Europe AG koja je prisutna na 9 tržišta Centralne i Istočne Evrope: Austriji, Bosni i Hercegovini (Sarajevo i Banja Luka), Češkoj Republici, Hrvatskoj, Mađarskoj, Njemačkoj,  Sloveniji i Srbiji. Grupa ukupno zapošljava oko 4.300 radnika u 225 poslovnice (zaključno sa polugodišnjim izvještajem 2017. godine). 

Konstantno radimo na unaprjeđenju naše ponude proizvoda kako bismo Vam pružili vrhunsku uslugu zasnovanu na Vašim potrebama u skladu sa posljednjim trendovima u bankarstvu. Nama je izazov da u svakom trenutku možemo da Vam ponudimo što bolje i raznovrsnije finansijske proizvode i na tom izazovu radimo u kontaktu sa svakim pojedinačnim klijentom.

Bankari njeguju individualni pristup svakom klijentu, pružajući im uslugu koja je posebno kreirana da odgovori na njihove jedinstvene potrebe i očekivanja.

Naš cilj je da gradimo trajne, harmonične odnose sa našim klijentima na način da posvećujemo pažnju njihovim potrebama. Kao Sberbank BH, nastojimo da postanemo banka koja nikada ne prestaje da razvija sebe i svoje poslovanje za dobrobit naših klijenata. 

Sberbank Russia, Sberbank Europe, Sberbank BH - činjenice (zaključno sa polugodišnjim izvještajem 2017. godine).

  Sberbank Russia Sberbank Europe Sberbank BH
Tržišta  22  10 1
Poslovnice 14.500 225 31
Klijenti 145 miliona 678.000 100.000