Novi i inovativni jesenji krediti Sberbank BH

Novi i inovativni jesenji krediti Sberbank BH

Sberbank BH  u okviru jesenje akcije kredita nudi tri vrlo atraktivna kreditna proizvoda. Klijentima kojima je bitno da dobiju tačan iznos kredita koji su tražili Sberbank BH je omogućila gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom tokom prve tri godine otplate, te plaćanje police osiguranja tri rizika i svih troškova obrade u ratama tokom punog perioda otplate.

"Kao inovativna banka paletu proširujemo s novim gotovinskim kreditom. Vrlo često klijenti na ruke ne dobiju iznos kredita koji im stvarno treba, već iznos umanjen za troškove obrade. Ova je činjenica velikom broju klijenata predstavljala određenu poteškoću, koju smo ovako koncipiranim gotovinskim kreditom u potpunosti otklonili. Dakle, naši klijenti dobivaju gotovinsku isplatu u željenom iznosu, a troškove police osiguranja i obrade otplaćuju u ratama", izjavio je Jasmin Spahić, izvršni direktor za poslovanje sa stanovništvom i naglasio da su "naš kontinuiran fokus stvarne potrebe klijenata".

Osim toga, Sberbank BH je osvježila ponudu svog najprodavanijeg zamjenskog kredita, kao i brzog gotovinskog kredita. Pored atraktivnih kamatnih stopa, prilikom ugovaranja zamjenskog kredita klijenti dobivaju dodatne bodove na Pika Kartici, te fiksnu kamatnu stopu tokom prve tri godine otplate kredita.

Detaljnije informacije o svim proizvodima iz ove akcijske ponude potražite u svim poslovnicama Sberbank BH.