Karijera u Sberbank

Pridružite se timu najdinamičnije banke u BiH.

Naše poslovanje

Portfolio Banke je sveobuhvatan, od jedinstvenih bankarskih proizvoda do inovativnih nebankarskih servisa:

Korporativno poslovanje i investiciono bankarstvo
Opsluživanje korporativnih klijenata čini jedan od najvažnijih segmenata poslovanja Banke. Naša banka je univerzalni pružalac bankarskih usluga (kratkoročno i dugoročno finansiranje).

Banka nudi širok dijapazon proizvoda i usluga u korporativnom poslovanju - od otvaranja računa, usluga u svakodnevnom poslovanju i depozitih transakcija do blagajničkih proizvoda i dugoročnog struktuiranog finansiranja. Pored toga, nudimo naročito primamljive pakete u transakcijskom poslovanju (otvaranje računa, depoziti i finansiranje trgovine).

Poslovanje sa stanovništvom
Banka je jedinstvena banka koja nudi širok dijapazon proizvoda i usluga fizičkim licima, poduzetnicima, malim i srednjim preduzećima. Sa visoko kvalitetnim proizvodima i uslugama, neprekidno dinamičkim pristupom i fokusom na inovaciji, Banka želi postati „prvim izborom” za klijente. Banka želi ispuniti očekivanja svojih klijenata i stalno prilagođavati lepezu proizvoda i usluga u skladu sa potrebama tržišta. Mi odgovaramo na potrebe klijenata profesionalizmom, uvijek nastojeći da održimo prijateljske odnose i izlazimo u susret u skladu sa mogućnostima i na obostrano zadovoljstvo. Jedan od naših primarnih ciljeva je postići zadovoljstvo klijenata.

Prijavite se na konkurs, ili pošaljite samoinicijativnu prijavu

Otvori aplikaciju

Karijera u zemljama Srednje i Istočne Evrope

Pogledajte video