Nabavke

Sberbank BH u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog poziva.
 

Elektronska platforma za tenderske postupke

Aktuelni tenderi

Izbor izvođača radova na adaptaciji dijela poslovnice Stari Grad 

Sberbank BH d.d. Sarajevo planira adaptaciju dijela poslovnog prostora poslovnice Stari Grad  na adresi Strossmayerova 3 , 71 000 Sarajevo.

Dodatne informacije:

  • Objavljivanje poziva za natjecanje - 13.03.2019.
  • Rok za dostavljanje pitanja/zahtjeva za pojašnjenjem - 18.03.2019 do 12h
  •  Rok za dostavljanje ponuda - 18.03.2019 do 12h
  • Ponude moraju važiti do (uključujući i navedeni datum) - do završetka radova

Molimo vas da se pridržavate rokova i svih odredbi i pravila natjecanja koji su navedeni u "Pozivu za dostavu ponuda  (RFP)".

Ponudu je potrebno dostaviti na mail adresu nabavke@sberbank.ba

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene ponude mogu biti diskvalifikovane.

Molimo vas da po prijemu ovog e-mail-a, potvrdite svoje učešće na navedenom tenderu.

***Napomena: Ukoliko vam je, za sačinjavanje ponude, potreban uvid u prostor ljubazno vas molimo da prethodno izvršite najavu kako bismo vam omogućili nesmetan pristup prostorijama.

Kontakt osoba za navedeno je: Šejla Salahović mob. 061/712-655

Dokumentacija za preuzimanje:

 RFP_poziv adaptacija Stari Grad

 Opšti uslovi učešća na tenderu

 LOT 1 - Predmjer radova - građevinsko zanatski 

 LOT 2 - Predmjer radova Elektro instalacije

 Nacrt_izgled prostora po okončanju radova

 Nacrt_plan demontaže postojećih pregrada

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Dopunjiva kartica

Dopunjiva kartica

Jednostavna i praktična

Više
 Sigurnost

Sigurnost

Sigurnost internet i kartičnog plaćanja

Više