Karijera u Sberbank

Pridružite se timu najdinamičnije banke u BiH.

Specijalista za pravne i korporativne poslove

Sberbank BH d.d. njeguje kontinuirani razvoj i unaprijeđenje poslovanja u korist svojih klijenata. Da bismo ostvarili svoje ambiciozne ciljeve, potrebni su nam radnici koje motivišu izazovi, inspirišu zajednički ciljevi i koji su posvećeni ostvarenju vrhunskih rezultata. Ukoliko i Vi želite razvijati svoje vještine i postati dio našeg tima, molimo da pošaljete Vašu prijavu na: 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

Specijalista za pravne i korporativne poslove

sektor Pravni i korporativni poslovi

 

Opšti uslovi:

 • VSS, Pravni fakultet
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na pravnim poslovima u bankarstvu ili drugoj finansijskoj instituciji, privredi ili pravoduđu
 • Položen pravosudni ispit – poželjno
 • Izražene interpersonalne, komunikacijske i organizacijske vještine
 • Izražena sistematičnost i analitičnost
 • Sveobuhvatan pristup poslu
 • Dobre kompjuterske vještine (rad na računaru)
 • Aktivno znanje engleskog jezika

 

Odgovornosti:

 • Pruža pravne savjete i mišljenja iz poslovne domene Banke, sudjeluje u izradi prijedloga internih akata, sastavlja i pravno kontroliše pravne akate, samostalno daje usmena i pisana pravna mišljenja opšte naravi i uz pojedinačni pravni posao.
 • Pruža pravne savjete i mišljenja iz oblasti korporativnog upravljanja i pravno kontroliše takve pravne akate.
 • Izrađuje/mijenja/dopunjava ugovore samostalno i u saradnji sa relevantnim organizacionim jedinicama, te pruža operativnu podrška za izradu ugovora, shodno odlukama organa Banke.
 • Utvrđuje prijedloge obrazaca ugovora i drugih pravnih akata koji se koriste u redovnom poslovanju Banke.
 • Vodi evidenciju o ugovorima i kontroliše ugovore koje zaključuje Banka iz svoje nadležnosti.
 • Upravlja i kontroliše sudske predmete u kojim je Banka tužena strana – pasivni sporovi (npr. radni spor, upravni spor, krivični spor i sl.) i po potrebi zastupa Banku pred sudovima i drugim organima u vezi sa prethodno navedenim postupcima.
 • Učestvuje u pripremi pravnih mišljenja po nalogu Grupacije SBAG.
 • Pravovremeno i kontinuirano savjetuje i pruža pravnu podršku organizacionim jedinicama Banke po svim relevantnim aspektima iz  poslovne domene, uključujući i postupanje po prigovorima.
 • Sastavlja i pravno kontroliše pravne akte, izvještaje, ažurira ugovore, dokumente u vezi sa sudskim postupcima u skladu sa internim aktima i zakonskim propisima.
 • Provodi aktivnosti na izradi, pravnoj kontroli i verifikaciji internih normativnih akata, te pojedinačnih akata iz nadležnosti sektora.
 • Odgovara za ažurno, kvalitetno i tačno izvještavanje u djelokrugu svojih odgovornosti.  
 • Predlaže i donosi odluke u skladu sa ovlaštenjima.

 

Ukoliko prepoznajete Sberbank BH d.d. kao potencijalnog poslodavca ljubazno Vas molimo da dostavite biografiju i pismo motivacije putem online prijavnog obrasca.

U nastavku dostavljamo link koji će Vas direktno uputiti na prijavni obrazac:

https://www.sberbank.ba/bs/konkursi

Mjesto rada: Sarajevo

Broj izvršilaca: 1 izvršilac

Datum objave oglasa: 15.09.2021. godine

Trajanje oglasa: 15 dana od dana objave

         

*Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces.

Prijavite se na konkurs, ili pošaljite samoinicijativnu prijavu

Otvori aplikaciju

Karijera u zemljama Srednje i Istočne Evrope

Pogledajte video