Karijera u Sberbank

Pridružite se timu najdinamičnije banke u BiH.

Naš idealan kandidat

Sberbank BH traži osobe koje vjeruju u sebe i teže ka izgradnji karijere; talente koji žele stvoriti nešto novo i pokazati predanost i pionirski duh.

Timski rad. Trebamo timske igrače koji uživaju u radu kako bi pozitivno uticali na poslovni uspjeh. Vi ste spretni u komunikaciji, spremni da učite od drugih i prilagodite se novoj radnoj sredini kao i da dijelite informacije, znanje i iskustvo. Tražimo aktivnu osobu kako u radu tako i u planiranju kompleksnih i izazovnih zadataka koja postavlja jasne ciljeve za sebe i za organizaciju i ostvaruje ih sa entuzijazmom i energijom.

Poznavanje tržišta. Naš idealan kandidat je osoba koja ima jasan osjećaj za tržište, poznaje klijente sa kojima radi, konkurenciju, regulativu, te zna na koji način se baviti istim. Za funkcije podrške, tražimo talente sa čvrstom osnovom i iskustvom u području njihove ekspertize, koji su spremni da šire i dalje grade svoju karijeru. Njegujemo inovativnost i trebamo osobe koje znaju dobro prosuditi koje kreativne ideje i sugestije bi mogle dati rezultate, te one koji imaju želju za usavršavanjem.

Internacionalnost. Zbog činjenice da radimo u međunarodnoj sredini i da imamo viziju da se razvijamo u budućnosti, također morate biti spremni da premostite različite regionalne organizacione ili poslovne kulture. Različitost se izuzetno cijeni, a međunarodna sredina se evidentno živi; npr. u centrali u Beču, engleski je osnovni radni jezik i više od pola zaposlenika ima međunarodno porijeklo.

Jeste li vi talenat koji tražimo? Onda se moramo upoznati. Prijavite se na jedno od otvorenih radnih mjesta i ostvarite svoju karijeru u Sberbank BH!

Prijavite se na konkurs, ili pošaljite samoinicijativnu prijavu

Otvori aplikaciju

Karijera u zemljama Srednje i Istočne Evrope

Pogledajte video