O Sberbank BH

Saznajte više o tome zašto smo najdinamičnija banka na tržištu BiH.

FATCA propis

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – Zakon o poreznim obavezama po finansijskim računima izvan SAD-a) je američki propis koji je donesen 18.03.2010. godine, a koji je stupio na snagu 01.07.2014.

FATCA je propis kojim se strane finansijske institucije obavezuju da će poreskim vlastima SAD (U.S. IRS) dostavljati podatke o klijentima (pravna i fizička lica) koji imaju „U.S. status“, odnosno na koje se odnosi FATCA propis.

Sberbank BH d.d. je registrovana na U.S. IRS FATCA portalu kao
“Participating Financial Institution not covered by an IGA”.


Global Intermediary Identification Number (GIIN): 4XVYDT.00001.ME.070


Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju Sberbank BH d.d. Sarajevo možete se obratiti putem e-mail-a: fatca@sberbank.ba

Detaljne informacije o FATCA propisu možete dobiti putem web stranice: www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

FATCA obrazac možete preuzeti ovdje.