Karijera u Sberbank

Pridružite se timu najdinamičnije banke u BiH.

Anketa o zadovoljstvu zaposlenika

Sberbank BH provodi anketiranje svih zaposlenika na godišnjem nivou. Tom prilikom, zaposlenici imaju priliku da izraze vlastito mišljenje o pitanjima koja se tiču uslova rada, organizacionih procesa, inicijativama, rukovodećem kadru, komunikaciji i drugim važnim aspektima radnog života i našoj kompaniji. Na osnovu rezultata, identifikuju se oblasti koje je potrebno unaprijediti i pripremaju se akcioni planovi uz pomoć i zalaganje naših zaposlenika sa ciljem poboljšanja zadovoljstva i angažmana našeg osoblja.

Prijavite se na konkurs, ili pošaljite samoinicijativnu prijavu

Otvori aplikaciju

Karijera u zemljama Srednje i Istočne Evrope

Pogledajte video