Akcija penzionerskih kredita kod Sberbank BH

 

Sberbank BH je krenula sa akcijskom ponudom penzionerskih kredita po fiksnoj kamatnoj stopi od 6,99% uz efektivnu kamatnu stopu (EKS) od 9,12% za klijente do 75 godina starosti na kraju otplate. "Nikada nije kasno, da ostvatite svoje snove“, simboličan je naziv kampanje koja ima za cilj penzionerima olakšati svakodnevnicu.

„Prilikom kreiranja ove specijalne akcije vodili smo se potrebama i mogućnostima naših penzionera koji sa svojim mjesečnim primanjima teško mogu ostvariti svoje želje za koje mi treba veći iznos novca odjednom. Zbog toga im nudimo kredit koji će im pomoći da ostvare ono što žele, i poboljšaju kvalitet svog života“, izjavila je Emina Muharemović, direktorica sektora za maloprodaju Sberbank BH.

Jedna od pogodnosti je i ta što se penzionerima neće uzimati naknada za obradu kredita. Iznos penzionerskog kredita je od 500 KM do 20.000 KM, sa rokom otplate od 13 mjeseci do 10 godina. Akcija će trajati do 31.decembra 2018. godine.